Challenge Stables

Kleine fokkerij in grotemaats shetlandpony's

Kipling v.h. Mallewegje


V. Rigolo v. Bromishet 1e premie
M. Usance v. Bromishet 1e premie KROON

27-05-2016

90 cm

2021: 1e premie + kampioen kleine maat
2022: 2e premie, 2e plaats

 


Evergreen v.d. Belschuur

V. Allegro v.d. Belschuur 1e premie
M. Roseminta v.d. Belschuur 1e premie KROON PREFERENT
30-06-2011
101 cm
2011: veulenpremie + kopplaats
2012: enterpremie
2013: twenterpremie
2014: 1e premie + kopplaats
2016: 1e premie
2017: 2e premie + kopplaats
2018: 2e premie + kopplaats
2019: 2e premie + kopplaats
2022: 2e premie + kopplaats


Princess Gizara of Challenge Stables


V. Krim v.d. Zandkamp 1e premie

M. Kipling v.h. Mallewegje 1e premie

16-05-2021
kleine maat

2022: Enterpremie, 3e plaats


  • Jazzlin
  • Jazzlin
  • Jazzlin
  • Jazzlin

Jazzlin
 V. Onbekend

M. Onbekend

01-05-2016
115 cm
beleerd voor de kar